Wysibi
  Home

Indien Wysibi op bepaalde gebieden niet kan ondersteunen, bijvoorbeeld door gebrek aan specifieke kennis of doordat Wysibi niet beschikbaar kan zijn in een bepaalde periode, dan kan Wysibi u echter nog steeds helpen door gebruik te maken van een netwerk van betrouwbare specialisten, waarmee Wysibi in het verleden goede ervaringen heeft gehad. Een aantal partners zijn hieronder weergegeven.
 

 

 

Tevens kan gebruik worden gemaakt van het virtuele netwerk van Wysibi via LinkedIn:
      LinkedIn profiel van Edvar van Daalen


Wysibi: verbonden met tal van andere specialisten